A Komáromi Zsidó Hitközség ezúton hív meg min- den jóérzésű embert megemlékezésére,

A Komáromi Zsidó Hitközség ezúton hív meg min- den jóérzésű embert megemlékezésre,

Židovská náboženská obec v Komárne touto cestou srdečne pozýva každého na pietny akt pri príležitos- ti 73. výročia deportácie židovského obyvateľstva z Komárna a okolia, ktorý sa bude konať 11. júna 2017, v nedeľu o 10.30 hodine na židovskom cinto- ríne v Komárne (Ulica zlatého muža 1).

 

A Komáromi Zsidó Hitközség ezúton hív meg min- den jóérzésű embert megemlékezésére, melyet Komárom és környéke zsidósága deportálásának 73. évfordulója alkalmából tart 2017. június 11-én, vasárnap 10:30-kor a komáromi zsidó temetőben (Aranyember utcája 1.)

Slávnostný príhovor: rabín Péter Deutsch Účinkuje: kantor Anatolij Klavanszkij

Ünnepi beszédet mond: Deutsch Péter rabbi Közreműködik: Klavanszkij Anatolij kántor

O 12. hodine odhalíme pamätník na počesť našich súvercov, ktorých v rokoch 1944-45 postrieľali do Dunaja. Pamätník je umiestnený na konci Alžbe- tinho ostrova za budovou vodárenskej spoločnosti. Príhovor prednesie historik Zoltán Vági.

12:00-kor avatjuk fel az 1944-45-ben a Dunába lőtt hittestvéreink emlékművét az Erzsébet sziget végénél, a vízművek épülete mögött. Beszédet mond Vági Zoltán történész.

Návštevníkom podujatia poskytneme autobus, ktorý od- chádza o 10. hodine spred budovy Útulku na cintorín, o 11.30 hodine z cintorína k pamätníku a po skončení sláv- nosti späť k Útulku. Preprava autobusom je bezplatná, av- šak podmienená registráciou. Registrovať sa môžete do 5. júna na adrese [email protected] alebo na telefónnom čísle 7731-224.

A rendezvényre autóbuszt indítunk 10:00-kor a Men- házból a temetőbe, 11:30-kor a temetőből az emlék- műhöz, az ünnepség után vissza a Menházhoz. Az autóbusz ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrál- ni június 5-ig lehet a [email protected] címen vagy a 7731- 224-es telefonszámon.

Spomínajme spoločne!

Emlékezzünk együtt!

ŽIDOVSKÁ NÁBOŽENSKÁ OBEC V KOMÁRNE KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG
THE JEWISH COMMUNITY OF KOMÁRNO

EÖTVÖSA 15, 94501 KOMÁRNO, SLOVAKIA

TEL./FAX.: 00421-35-7731-224 E-MAIL: [email protected], WEB: WWW.MENHAZ.SK