Brexit: az EP feltételei az Egyesült Királyság kilépési szerződésének elfogadásához

Brexit: az EP feltételei az Egyesült Királyság kilépési szerződésének elfogadásához

2017-03-29Brexit: az EP feltételei az Egyesült Királyság kilépési szerződésének elfogadásáhozAz Európai Parlament Elnökeinek Értekezlete szerdán elfogadta az EP négy frakcióvezetője és az Alkotmányos ügyek bizottsága által megfogalmazott, határozathozatalra irányuló javaslatot. A szöveg a Parlament feltételeit tartalmazza az Egyesült Királyság kilépésére vonatkozó megállapodásának elfogadásához. A javaslatról az EP jövő szerdán (április 5-én) vitázik és szavaz.

A javaslat kiemeli a 27 tagállam polgáraival szembeni tisztességes eljárás fontosságát, és hangsúlyozza az EU-n belül élő brit állampolgárok, valamint az Egyesült Királyságban élő EU-s állampolgárok jogainak kölcsönös, diszkrimináció-mentes tiszteletben tartását.

Fennálló kötelezettségekz Egyesült Királyság a kilépésig az EU Szerződésből fakadó minden jogát és kötelezettségét tovább kell, hogy gyakorolja, ide értve a jelenlegi hosszú távú uniós költségvetésből eredő kötelezettségeit, még ha azok a kilépés dátuma utánra nyúlnának is. Ez egyben azt is jelenti, hogy az Egyesült Királyságnak továbbra is tiszteletben kell tartania a négy szabadságjogot, az Európai Bíróság ítélkezési jogát, az általános költségvetési hozzájárulásokat, valamint tartania kell magát az EU közös kereskedelmi politikájához. A képviselők ragaszkodnak az Írország és Észak-Írország közötti határ kérdésének rendezéséhez is.

“Bármilyen jövőbeni partnerség előfeltétele és alapkövetelménye a rendezett kilépés. Ez nem lehet alku tárgya. Az uniós tagság privilégiumaival együtt járnak a kötelezettségek is, és ezek a kötelezettségek a négy alapszabadság biztosítását jelentik. A négy szabadság szétválaszthatatlan kötőanyag” – mondta Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke.

Őszinte együttműködésA frakciók és a szakbizottság szerint az uniós jogba ütközne, ha az Egyesült Királyság még azelőtt elkezdene harmadik országokkal kereskedelmi szerződésekről tárgyalni, hogy kivált volna az Unióból. Az EP a kilépésig az egyéb szakpolitikai területekhez kapcsolódó jogalkotásban is őszinte együttműködést várna el a szigetországtól. A képviselők arra figyelmeztetnek, hogy az Egyesült Királyság és egy vagy több tagállam közötti külön bilaterális megállapodások szintén az Szerződések megszegését jelentenék (így például a szigetországbeli pénzügyi intézmények vonatkozásában).

“Számunkra a legfontosabb az állampolgárok jogainak mielőbbi rendezése, a tárgyalások során ezzel kell elsőként foglalkozni. Az állampolgárok nem lehetnek alkuk tárgyai” – hangsúlyozta Guy Verhofstadt, az Parlament Brexit-tárgyalási koordinátora.

Nem lehet az EU-n kívül jobb, mint bentA képviselők ragaszkodnak ahhoz, hogy az EU-tagság előnyei nem járnak annak az országnak, aki már nem az EU tagja. Ugyanakkor a jövőben elképzelhető egy társulási megállapodás az EU és Egyesült Királyság között – olvasható a Manfred Weber (EPP), Gianni Pittella (S&D), Guy Verhofstadt (ALDE), Philippe Lamberts és Ska Keller (Zöldek) és Danuta Hübner, az Alkotmányos ügyek bizottságának elnöke által jegyzett javaslatban. Ennek az lenne a feltétele, hogy Nagy-Britannia a környezetvédelem, a klímaváltozás, az adóelkerüléssel szembeni fellépés, a tisztességes verseny, a kereskedelem és a szociális politikák területén továbbra is tartsa tiszteletben az uniós előírásokat.

Átmeneti megállapodásokHa a kilépési megállapodásról szóló tárgyalások megfelelően haladnak, az EP-képviselők szerint elkezdődhetnek az EU és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatát meghatározó átmeneti viszonyokról szóló megbeszélések is. A jövőbeni kapcsolatokra vonatkozó megállapodás azonban csak akkor köthető meg, amikor az Egyesült Királyság ténylegesen kivált az EU-ból. Bármilyen átmeneti megállapodás maximális időtartama három év lehet.

Határozati javaslat (angolul)

Videó a sajtótájékoztatóról

Háttérinfó az 50.cikkelyről (Infógrafika és video)

EP Think Tank: NB kiválása az EU-ból – jogi kérdések (27.03.2017)

Fotók, videók, audió