Sabesz para Bet Hamidrasban

Sabesz para Bet Hamidrasban

Az elmúlt szombaton a DZSH kidussal köszöntötte Prof. Dr. Gergely Juditot abból az alkalomból, hogy a „Debreceni Egyetemért érdemérem” kitüntetéssel jutalmazták meg több, mint 6 évtizedes ott eltöltött munkásságáért.
Elfogytak az ülőhelyek a Pásti utcai Bét Hamidrasban, hitközségünk sok férfi és nő tagja gratulálhatott a professzor asszonynak.
Először dr. Asher Ehrenfeld rabbink adott alkalomhoz illő tanítást. Kifejtette az „Aranyborjú” története kapcsán, hogy a nőknek abban az időszakban óriási erejük volt ellenállni a kísértésnek, mely kitartásuknak volt köszönhető – mintegy párhuzamot vonva Judit néni 63 éves munkásságával.
Őt semmi nem tántoríthatta el egy majdnem emberöltőnyi időintervallumban sem munkahelyétől, sem az otthonának tekintett hitközségünktől.


Majd Horovitz Tamás elnök köszöntése következett. Méltatta a nőegyletünk örökös tiszteletbeli elnökének Szintén sok évtizedes hitközségi múltját, mindig schlagfertig hozzászólását, iránymutatását, szervező készségét.
A nem csak hitközségünk, hanem Debrecen városa által is köztiszteletnek és nagy megbecsülésnek örvendő Judit néni meghatottan köszönte meg a jókívánságokat és azt a szeretetet, mely őt körülveszi.
A professzorasszony sokszor örvendeztette már meg hitközségünket és egyben az egész magyarországi zsidóságot azzal, hogy gyakran részesít bennünket ilyen örömteli meglepetésben kitüntetései által.
Mazal tov!