Goldmann Tamás a MAZSIHISZ új alelnöke

Goldmann Tamás a MAZSIHISZ új alelnöke

A budapesti Síp utcai székházban ülésezett vasárnap a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) közgyűlése, ahol meghallgatták Heisler András elnök és több szakreferens beszámolóját, majd a küldöttek szavaztak a szervezet új alelnökéről, valamint a választási- és jelölőbizottság két új tagjáról.

kgy_4.jpg
Fotó: Szentgyörgyi Ákos
A MAZSIHISZ vasárnapi közgyűlése Heisler András – mint ő maga fogalmazott – „nem szokványos” elnöki beszámolójával kezdődött, az elnök ugyanis különböző szakterületek felelőseit, referenseit kérte föl arra, hogy röviden adjanak számot a felelősségük körébe tartozó területek legfontosabb aktuális kérdéseiről és terveikről.

kgy_1.jpg
Heisler András / Fotó: Kácsor Zsolt
Elsőként Goldmann Tamás vezetőségi tag, a pécsi hitközség elnöke, a szociális szféra referense ismertette azt az elképzelést, hogy a MAZSIHISZ szervezeti keretein belül szükséges egy modern szeretetszolgálat megalapítása és működtetése úgy a fővárosban, mint a nagyobb vidéki városokban is. Mint kifejtette, a szolgálat létrehozásához fontos az erőforrások fölmérése és a fejlesztések meghatározása, a működtetésben pedig három alapelvnek – a prevenciónak, a rendszerszemléletnek és a területiségi koncepciónak – kell érvényesülnie. Goldmann Tamás hozzátette: a szeretetszolgálat nem csak a hittestvérek számára bír jelentőséggel, hanem növeli és erősíti a MAZSIHISZ társadalmi elfogadottságát is.

kgy_2.jpg
Goldmann Tamás / Fotó: Kácsor Zsolt
A zsidó temetők rendbehozatalának felelőse, Winkler Miksa arról számolt be, hogy egy, a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet értelmében az állam egymilliárd forintos pályázati keretet különít el a zsidó temetők felújítására a következő években. A pályázatok elbírálása 2018-ban lesz. Winkler hangsúlyozta: habár a sajtóban több téves számadat jelent meg a temetőkről, a jelenlegi statisztika szerint Magyarországon 1343 településen 1493 zsidó temetőt tartanak nyilván, szükségtelen tehát a médiában 1600-1700 temetőről beszélni.

Ennek kapcsán a közgyűlésen elhangzott: szerte az országban sokan vannak olyan emberek, akik önkéntes munka keretében, elhivatottságból foglalkoznak zsidó temetők rendbehozatalával, az ő munkájukat Heisler András külön is megköszönte. Hozzátette: eddig évente mintegy 50 millió forint jutott zsidó temetkezési létesítmények fölújítására, így a pályázók számára hamarosan rendelkezésre álló egy milliárd forint különösen jelentős pénzforrásnak minősül.

kgy_winkler.jpg
Winkler Miksa / Fotó: Kácsor Zsolt
Ezután a küldöttek meghallgathatták Horváth József jelentését a tűz martalékává lett zuglói zsinagóga fölújításáról. Horváth közölte: a tervek e héten készültek el, a ráfordítás pontos számításai még nem ismertek, de nagyságrendben mintegy 50 millióba kerül a földszinti rész, s kb. 30-40 millió forintba a tetőtér újjáépítése. Ezek csak az építkezés költségei, az egyéb munkálatok további forrásokat igényelnek. A beruházásra közbeszerzést írnak ki, így azt még nem tudni, hogy a zsinagóga mikor készül el.

kgy_horv__th.jpg
Horváth József / Fotó: Szentgyörgyi Ákos
A közgyűlés egyik legfontosabb napirendi pontja a MAZSIHISZ új alelnökének megválasztása volt. A múlt év végén megüresedett tisztségre – egyedüli jelöltként – a már említett Goldmann Tamás vezetőségi tagot választották meg, aki 53 érvényes voksot kapott a leadott 67 szavazatból. A küldöttek egyúttal megválasztották a választási- és jelölő bizottság két új tagját dr. Kuruc Ákos és Szántó István személyében. A közgyűlésen ezután az alapszabály bizonyos módosításaitól szavaztak.

A testület ülésén a küldöttek megemlékeztek a közelmúltban elhunyt Tóth Emil főkántorról, valamint a két éve meghalt Dr. Schweitzer József országos főrabbiról. A közgyűlésen a nyitóimát Darvas István főrabbi, a záróimát Radnóti Zoltán főrabbi mondta.

Kácsor Zsolt

A vasárnap alelnökké választott Goldmann Tamás 1967-ben született, Jászberényben és Budapesten végezte tanulmányait, végzettsége szerint szociális munkás. A pécsi zsidó hitközség elnöke, a Támasz Alapítvány intézményvezetője. Feleségével három gyermeket nevel.