Heisler András: Mindennél többet ér a jó hírnév koronája

Mindennél többet ér a jó hírnév koronája

 

007953d2_6485914.mp3

 

Mindennél többet ér a jó hírnév koronája
 radio03

Jom Kipur a meghírlés és a böjt napja.

Jom Kipur az engesztelés napja.

Jom Kipur a bűnvallás napja.

Mózes III. könyve azt írja: „És tegye Áron mind a két kezét az élő baknak a fejére, és vallja meg felette Izrael fiainak minden hamisságát, és minden vétkét, mindenféle bűneit és rakja azokat a baknak fejére. Azután küldje el az arravaló emberrel a pusztába, hogy vigye el magán a bak, minden ő hamisságukat kietlen földre.”

Nehéz év áll a Mazsihisz mögött, sok megoldandó feladattal, évtizedes hiátusokkal. De vajon melyik közülük a legfontosabb?

A válaszhoz, mint annyiszor a múltban, most is érdemes őseink bölcsességét segítségül hívni. Simon rabbi mondotta egykoron: „Háromféle korona létezik, de mindnél többet ér a jó hírnév koronája.”

Egy évvel ezelőtt a Mazsihisz jó hírneves súlyos hiányosságokkal küzdött. Képviseleti, érdekvédelmi képessége egyre kevésbé felelt meg a rendkívül bonyolulttá vált társadalmi és közösségi elvárásoknak. A helyzet azonnali változtatást igényelt. Bölcseink tanácsát követve, az elmúlt egy esztendő a jó hírnév koronájának visszaszerzése jegyében telt el.

Különlegessé tette az elmúlt esztendőt a Holocaust 70. évfordulója. Közösségünket rendkívüli felelősség terheli, hogy az emlékezés méltó, a történelmi visszatekintés hiteles legyen.

Ebben a kérdésben nem lehet nagyvonalúnak lenni!

A Mazsihisz az elmúlt esztendőben e kérdésben, talán a világégést követően először nem volt hajlandó még a hatalom felé sem engedményeket tenni!  Konfrontációra kényszerült a kormány emlékezetpolitikai hibái miatt. Az őszinte emlékezés iránti igényt, s a korábban sosem tapasztalt következetességet a magyarországi zsidóság tagjai heves érzelmekkel jutalmazták. Szövetségünk mellé álltak civil szervezetek, és a véleményformáló zsidó értelmiség. A magyarországi emlékezetpolitika kérdéseiben olyan egységet sikerült kovácsolni, amilyenre a történelemben még nem volt példa!  S nem véletlen, hogy miközben az 1%-os adófelajánlások száma országos szinten csökkent, a Mazsihisz volt az egyetlen zsidó felekezet, ahol növekedést tudtunk regisztrálni.

A nemzetközi zsidó szervezetek nyilatkozataikban és aktivitásukban egyértelműen a szövetség mellé álltak. Mindenki tudja izgalmas és nem kevés veszéllyel járó kísérletbe fogtunk. Kelet-Közép-Európában ugyanis nincs bevett gyakorlata annak, hogy egy lokális zsidó közösség ennyire egyértelműen kitartson elvei mellett! A Zsidó Világkongresszus, a Jad Vasem Intézet és a washingtoni Holocaust Központ is szolidáris a Mazsihiszt törekvéseivel.

Az őszi ünnepeket megelőző napokban pedig Ferenc pápa rezidenciájában fogadta a Mazsihisz elnökét, és személyesen fejezte ki jókívánságait a magyarországi zsidó közösség felé.

Jó híre lett a Mazsihisznek nemzetközi relációban is!

Mindeközben a szövetség folyamatosan végzi napi aprómunkáját. Működnek az intézmények, működnek a taghitközségek zsinagógái, működik a szociális háló, történnek fejlesztések, beruházások. Létrejönnek új projektek, kiállítások.

Zoltai Gusztáv 24 évnyi ügyvezetői regnálását követő drámai döntése sem törte meg e működés folyamatosságát. S legújabb, sokak által megkérdőjelezett választása sem fogja feltehetően megrengetni a világot.

Különleges év volt az 5774-es zsinagógai esztendő! Európában látványosan nőtt az antiszemitizmus, valahol a szélsőséges muzulmán mozgalmak által fertőzötten, máshol pedig a jól ismert tradicionális történelmi antiszemitizmus bázisán. Van ahol fizikai atrocitások érik a zsidó közösségeket, s voltak olyan esetek is, ahol hidegvérrel gyilkoltak le embereket zsidóságuk miatt. Mindez Európában, az Európai Unióban!

Magyarországon hatékony jogi munkára, az események folyamatos követésére és az önvédelmi képesség növelésére van szükség! A jogi munkát jó minőségben gyakorolják chabad testvéreink, a monitoringozást önállóan, a korábbinál magasabb szinten végzi önkénteseivel a Mazsihisz és közben a közösség védelme érdekében is tettünk lépéseket.

De az Izraellel való kapcsolatunk is különleges. Ez nem pusztán csak racionalista indíttatás, hanem mélyen érzelmi! Gyermekeink, testvéreink, rokonaink és barátaink otthonáról van szó. Izrael önvédelmi joga nem megkérdőjelezhető! Ez volt az üzenete annak a néhány héttel ezelőtti forró hangulatú nagygyűlésnek is, amelynek legalább hatezer résztvevője volt. Ez volt Európa második legnagyobb Izrael melletti tüntetése.

Fontos, hogy büszkék legyünk eredményeinkre! A Mazsihisz és taghitközségei az elmúlt zsinagógai esztendőben is számos sikert értek el. Szinte képtelen közéleti környezetben is méltó volt a 70. évfordulóra történő megemlékezés-sorozat. Önálló kulturális események, kiállítások és rendezvények színesítik a közösségek munkáját.

Mindenki tudja, hogy a Holocaust okozta veszteségeket soha nem lehet pótolni. Mégis egy magyarországi zsidó vezetőnek abban kell hinnie és azért kell dolgoznia, hogy az ortodoxia és a neológia tradicionális értékei fennmaradjanak!

Nem kevés ez, különösen akkor, mikor a magyarországi zsidóságon belül egyéni érdekek mentén különös erők szerveződnek, közösségi érdekeink ellenében. Meg kell őrizni a Mazsihisz erejét és egységét, mert csak így lehet hatékony érdekképviseletet ellátni!

Érdemes újra az atyák könyvéhez fordulni. „Tartsd távol magad a rossz szomszédtól, ne barátkozz vele, és ne hidd, hogy megmenekülhetsz a büntetéstől!” A Misna a szomszéd fogalmát ráadásul tágan értelmezi. Lehet ez igazi lakótárs, lakószomszéd, telekszomszéd, de lehet olyan is, akivel együtt kell dolgoznia az embernek. A lényeg, hogy a rossz emberrel szemben teljes izoláltságot ír elő! Meg kell tisztulnunk a rossz emberektől, meg kell tisztítani közösségünket a romlásuktól.

A jövőnk a tét, ezért kell dolgozni! És ha kell, harcolni, keményen, állhatatosan! Nekünk az a dolgunk, hogy ápoljuk több ezer éves vallásunk gyakorlatát, hogy bevonjunk minél több zsidót közösségi programjainkba, hogy elhívjuk zsinagógáinkba azokat, akik eddig nem voltak ebben társaink, hogy a fiatalokat megtanítsuk a zsidó értékekre, hogy lehetőséget biztosítsunk számukra a megismerkedésre, az ismerkedésre. Legyenek zsinagógai esküvők, hogy legyen sok brisz, és egyáltalán legyen sok-sok gyerek, hogy mindenkinek módja legyen a kóser és nem kóser ételek közötti választásra, hogy szeressünk együtt lenni, s megtanuljuk szeretni együtt a Mindenhatót.

Optimista vagyok közösségi vezetőként, mi mást is tehetnék?! Imáink közben, miközben tekintetünket az égre vetjük, nekünk nem kell attól rettegnünk, hogy közeledik-e rakéta otthonunk felé, mert a felemelő ünnepi hangulatban sem feledkezhetünk meg arról, hogy Izraelben élő zsidók ez ünnep alatt is veszélyben lehetnek.

Kérjük együtt a Teremtőt, adassék béke Izraelnek és a Mindenható írja be mindnyájunk nevét az Élet Könyvébe!

Kívánok valamennyi zsidó testvéremnek tartalmas ünnepet és könnyű böjtöt!

Heisler András

Az cikk a 2014. október 3-i Halljad Izrael! adásában elhangzott anyag szerkesztett változata.