A migráció a fejlődés motorja

Az Európai Bizottság előterjeszti elképzeléseit arra vonatkozóan, hogy a migráció és a mobilitás miként tud hozzájárulni az inkluzív gazdasági és társadalmi fejlődéshez, valamint hogyan lehet megerősíteni a világszintű együttműködést e téren.

A migráció fejlesztésre gyakorolt hatásának maximalizálásáról szóló bizottsági közlemény szolgál majd az EU és tagállamai közös állásfoglalásának alapjául a migráció és a fejlesztés témájában – az ENSZ közgyűlése által, 2013. október 3-án és 4-én – rendezendő magas szintű párbeszéd során. Az esemény egyedülálló lehetőséget ad a politikai döntéshozók és gyakorlati szakemberek számára arra, hogy végiggondolják, milyen módon léphetnek előre a hatékony, inkluzív és jogokon alapuló migrációirányítás, valamint azon intézkedések azonosítása felé, amelyek támogatják a migránsok innováció és fejlődés terén betöltött szerepét.

„A migráció és a mobilitás a fenntartható fejlődés motorja, ugyanakkor világszinten tovább kel fokoznunk az együttműködést. Az októberi magas szintű ENSZ-párbeszéd kivételes lehetőséget kínál a migrációra és fejlődésre vonatkozó globális ütemterv előmozdítására, valamint azon konkrét intézkedések támogatására, amelyek valóban hozzájárulnak a migránsok életéhez”, mondta Cecilia Malmström belügyekért felelős uniós biztos.

Andris Piebalgs fejlesztési biztos hozzátette: „a migrációt az inkluzív gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődés motorjának kell tekintetni, és prioritásként kell kezelni a 2015 utáni fejlesztési menetrend keretében.”

Az alacsony és közepes jövedelmű származási és célországok fejlődését egyaránt ösztönző migráció és mobilitás elősegítése érdekében a Bizottság valamennyi érintett szereplőt felkér arra, hogy aknázzák ki a lehetőségeket és küzdjék le a nemzetközi migrációval kapcsolatos kihívásokat, például:

  1. biztosítsák, hogy a fejlesztési stratégiák a fejlődés húzóelemeinek tekintik a migrációt és mobilitást,
  2. tartsák tiszteletben a migránsok méltóságát, valamint alapvető és emberi jogait, tekintet nélkül a migránsok jogállására,
  3. szenteljenek több figyelmet az éghajlatváltozás, a környezetkárosodás és a migráció közötti kapcsolatnak,
  4. ismerjék fel azokat a kihívásokat, amelyeket a fokozódó urbanizáció és migráció támaszt a városok és városi térségek elé,
  5. kétoldalú és regionális együttműködés révén – ideértve a civil társadalom bevonását is – erősítsék meg a migrációirányítást,
  6. támogassák a nemzetközi és regionális munkavállalói mobilitást.

Ezen felül a Bizottság azt is javasolja, hogy saját szakpolitikái és gyakorlata, különösképpen a migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános megközelítés, az uniós fejlesztési politika és a változtatási program keretében az EU ambiciózusabban közelítse meg a migráció és a fejlődés kérdését. Annak érdekében, hogy átfogóbban lehessen foglalkozni azzal a szereppel, amelyet a migráció és a mobilitás tölt be a fenntartható fejlődésben, számos új prioritást jelöltek meg, többek között a kormányzás előmozdítását, a fejlődő országok között zajló migráció fejlődésre gyakorolt hatásait, valamint a migráció integrálását a fejlesztési menetrendbe. A Bizottság továbbá elkötelezte magát a migrációval és fejlődéssel kapcsolatos kezdeményezések támogatása mellett, ideértve az uniós partnerországoknak a migrációirányítás fejlesztésében nyújtott segítséget is.

A nemzetközi migránsok száma a 2000. évi 150 millióról 2010-re 214 millióra nőtt1. E migránsok több mint fele alacsony és közepes jövedelmű országokban él, több fejlődő ország pedig egyaránt betölti a származási és a célország szerepét is. E fokozódó regionális és globális mobilitás lehetőségeket teremt, hozzájárul például a szegénység csökkentéséhez és az innovációhoz is, ugyanakkor hatékony kormányzást is igényel az olyan kihívások leküzdése érdekében, mint például az agyelszívás (a képzett emberek kivándorlása), a migránsok kizsákmányolása és migráció hatása az urbanizációra.

A migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános megközelítés révén az EU kiegyensúlyozott és átfogó külső migrációs politikát alakított ki, amely a migrációt és a fejlődést a négy operatív prioritási terület egyikeként jelöli meg. A migráció konkrét prioritásként szerepel az EU változtatási programjában, azaz a Bizottság fejlesztési politikára irányuló tervezetében, amely azokra az országokra és ágazatokra irányítja a figyelmet, amelyek a leginkább igénylik a támogatást.

Az EU a világ legnagyobb fejlesztési támogatójaként az elkövetkező években is jelentős támogatást fog nyújtani. A migráció az uniós fejlesztési együttműködésben is kiemelt témaként szerepel. 2004 és 2012 között a Bizottság közel 1 milliárd eurót kötött le több mint 400 migrációval kapcsolatos projekt számára.

A nemzetközi migrációról és a fejlesztésről szóló,2013. október 3-án és 4-én megrendezésre kerülő magas szintű ENSZ-párbeszéd során az EU-t Malmström biztos képviseli majd.

A 2013. évi magas szintű párbeszéd célja konkrét intézkedések azonosítása annak érdekében, hogy az együttműködés és a koherencia minden szinten megerősödjön, és ezáltal a nemzetközi migráció előnyeit mind a migránsok, mind az országok még inkább élvezhessék. A párbeszédre az ENSZ 2015 utáni fejlesztési menetrendjének előkészítése keretében kerül sor.

A magas szintű párbeszéd során az alábbiakat vitatják meg:

  1. A nemzetközi migráció fenntartható fejlődésre gyakorolt hatásainak értékelése és a vonatkozó prioritások azonosítása, tekintettel a 2015 utáni fejlesztési keretrendszer előkészítésére;
  2. Valamennyi migráns emberi jogainak tiszteletben tartását és védelmét biztosító intézkedések, különös tekintettel a nőkre és gyermekekre, valamint a migránsok csempészetének és az emberkereskedelemnek a megelőzése és az ellene folytatott küzdelem, továbbá a szabályos, rendszeres és biztonságos migráció biztosítása;
  3. A partnerségek és az együttműködés megerősítése a nemzetközi migráció terén, a migrációnak a fejlesztési politikába való hatékony integrációját szolgáló mechanizmusok, valamint a koherencia elősegítése valamennyi szinten; és
  4. Nemzetközi és regionális munkavállalói mobilitás, valamint annak a fejlődésre gyakorolt hatása.

Forrás: Europa.eu