Házelnökké választotta a parlament Kövér Lászlót

 A politikus a titkos szavazáson 304 igen és 50 nem szavazatot kapott.

 

 

 


Kövér László – ÉLETRAJZ

 

Házelnökké választotta a parlament  Kövér Lászlót, a Fidesz országos
választmányának elnökét.

 

 Kövér László 1959. december 29-én született Pápán.
 1986-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karán kapott diplomát.
 Ezután az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének ifjúságkutató
csoportjában tudományos segédmunkatárs, majd 1987-1988-ban az
MTA-Soros Alapítvány ösztöndíjasaként a közép-európai társadalmi
mozgalmakat kutatta. 1984-től 1988-ig a Jogász Társadalomtudományi
Szakkollégium (1988-tól Bibó István Szakkollégium) – melynek
1983-ban egyik alapító tagja – szeniora, illetve nevelőtanára volt.
1984-ben a Századvég című társadalomelméleti folyóirat egyik alapító
szerkesztője. 1985-ben egyik szervezője volt a Szarvason rendezett
országos szakkollégiumi találkozónak. Ugyanabban az évben az
Országos Tudományos Diákköri Konferencián első díjat kapott a Duna
menti népek konföderációs elképzeléseiről írott Halhatatlan utópia
című dolgozatáért.
 1988. március 30-án a Bibó István Szakkollégiumban a Fidesz
megalakítását eldöntő tanácskozás vitavezetője, s egyik alapítója a
Fiatal Demokraták Szövetségének.
 1988 októberében, a Fidesz I. kongresszusán az országos választmány
tagjává választották, 1994-től a párt alelnöke volt. 1989
októberétől 1990. júliusig a Magyar Narancs című lap felelős
kiadója.
 1989 nyarán az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalócsoportjának tagjaként
a Fideszt képviselte a háromoldalú politikai egyeztető
tárgyalásokon.
 1990 júniusától a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat magyar
egyesület vezetőségi tagja, 1994 végétől elnöke.
 1990 óta országgyűlési képviselő, előbb Pápa város képviseletében,
majd kétszer országos listán. 1998-ban, majd 2006-ban Veszprém
megyei, s 2010-ben Zala megyei területi listán kapott mandátumot.
1993-94-ben a Fidesz frakcióvezetője, 2004 óta
frakcióvezető-helyettese. Kezdettől fogva részt vett a parlamenti
bizottságok munkájában, 1990-93-ban, majd 2002-2006-ban a
nemzetbiztonsági bizottság elnöki tisztét látta el.
 1998-2000 között az Orbán-kormányban a titkosszolgálatokat
felügyelő tárca nélküli miniszterként dolgozott.
 2000 elején – miután a Fidesz XII. kongresszusán a küldöttek
döntöttek a pártelnöki és a miniszterelnöki pozíció
szétválasztásáról – őt választották a párt elnökévé, majd 2001
májusától ügyvezető alelnök, 2003-ig alelnök volt. Közben, 2002
májusában a Fidesz Országos Választmányának elnökévé
választották.