Infokommunikációs kutatás

Az Általános Vállalkozási Főiskola kutatócsoportja kérdőíves megkérdezésen alapuló kutatást szervez kis-és középvállalkozók körében.


A kutatás témája a kis és közép vállalatok infokommunikációs képességei fejlesztésének kutatása.

 

A kutatás szeretné feltárni a kkv-k innovációs és info-kommunikációs technológiai (IKT) eszközökkel való lefedettségén túl a tudásmenedzsment, a marketing, valamint a humán tényezők súlyát és szerepét a vállalatokon belül.
A kutatók a kérdőív kitöltésében elsősorban olyan cégek ügyvezető igazgatóinak, főkönyvelőinek (pénzügyesek), valamint info-kommunikációs (IT) szakembereinek ismereteit, véleményét várják, akik minimum 10 főt foglalkoztató cégnél dolgoznak. 
A kutatási kérdőív ide kattintva kitölthető.
A kutatás végső célja, hogy túllépjen a kkv-k innovációs és IKT eszközökkel való lefedettségének, az IKT-re való rákészültség állapotának vizsgálatán a tudásmenedzsment szervezeti, marketing, humán feltételeinek feltárásával.
A kutatók azt szeretnék megvizsgálni, hogy milyen szerepet játszik az innováció és az info-kommunikáció a kis és középvállalkozások sikerének, profitabilitásának, hatékonyságának és/vagy fennmaradásának alakításában.
A kutatás két problémára keresi a választ: a kutatók egyrészt szeretnék megvizsgálni, hogy mennyire jellemző a hálózatosodás, milyen a marketing innovációt előmozdító szerepe, valamint a kutatás és fejlesztés milyen szerepet játszik a kis és közép méretű vállalkozások körében.
A kutatók a kérdés tanulmányozása során a legfontosabb eredménynek azt tartanák, ha a a kutatás befejeztével a vizsgált vállalati kört klaszterekbe sorolhatnák, az innovációs képességük, az IKT eszközök és az IKT-re alapozott rendszerek használata szempontjából.
A kutatók szeretnék feltárni, hogy milyen összefüggés van az innovációsképesség, az IKT, az innovációmarketing, a K+F, a folyamatszabályozó rendszerek használata és a cégek prosperitása között.
A kutatók szeretnének képet kapni arról, hogy a cégek mennyire tudatosan alakítják innovációs stratégiájukat, illetve szeretnék megismerni az innovációt akadályozó fő tényezőket.
A kutatást internetes online kérdőív segítségével történik. Az internet alapú kérdezés, az un. CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) kérdezési technika egyes célcsoportok esetében kiemelkedően hatékony kutatási feltételeket biztosít. 
A válaszadók otthonról vagy munkahelyükről, teljesen szabadon, saját tempójukban, akár időben megszakítva is válaszolhatnak a feltett kérdésekre. 
Kutatás, felmérés a 
www.e-benchmark.hu rendszerét használja.
Természetesen a kérdőívek kitöltőinek válaszai nem nyilvánosak és csak a többi kérdőív adataival együtt kerülnek felhasználásra a cégek megnevezése nélkül. Amennyiben bármely válaszadó igényli, a kérdőíves felmérés főbb eredményeiről készült kutatási jelentést a kutatók elküldik a kérdőívek kitöltői által megküldött e-mail címekre.
A kutatók a kérdőívek kitöltését mindenki számára teljes mértékben anonim módon biztosítják. A kutatás 
www.e-benchmark.hu oldalról érhető el. 
A kutatás 
a LifeLong Learning Magyarország Alapítvány segítségével valósul meg. 
A kutatást támogatja 
CEO Magazin – a gazdasági intelligencia magazinja és a CCO Magazin – Kommunikációs szakemeberek hírportálja.
A kutatási kérdőív ide kattintva kitölthető.
BreuerPress/CCO/FPI info