Veszprémben

A holokauszt áldozataira
emlékeztek


A Veszprémből és Veszprém környékéről elhurcolt és megölt hittestvérei
halálának 64. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezést
vasárnap a Veszprémi Zsidó Hitközség.
Máthé Éva, a helyi zsidó hitközség elöljárósági tagja a Budapest
út 2. szám alatti emléktáblánál elmondta, az egykori veszprémi
zsinagógát körülvevő épületekben, illetve a zsidó iskolában
zsúfolták össze a veszprémi zsidókat 1944-ben, mintegy 600 embert,
főként gyermekeket, időseket és nőket, a munkaképes korú, 18 és 50
év közötti veszprémi férfiakat már korábban munkaszolgálatra vitték.
Máthé Éva arról is beszélt, hogy a zsúfoltság miatt maguk a
zsidó polgárok kérték, hogy egy részük beköltözhessen a zsinagógába,
így annak épülete is ilyen szomorú célt szolgált. Az egykori Komakút
téri gettóban pedig a veszprémi, illetve a siófok-enyingi járás
mintegy 28 községének zsidó lakosságát helyezték el, a laktanya 26
szobájában közel 470 embert zsúfoltak össze.
Korabeli újságcikkekből lehet következtetni arra – tette hozzá
Máthé Éva, hogy a két veszprémi gettót 1944. június 19-én ürítették
ki. A zsidó állampolgárokat innen a sárvári gyűjtőtáborba vitték,
majd július elején szállították őket Auschwitzba.
A két gettó területén rendezett megemlékezések után a Mártírok
úti zsidó temetőben tartottak gyászistentiszteletet Verő Tamás
főrabbi vezetésével és Biczó Tamás kántor közreműködésével.
A temetőben az 50-es évek óta áll egy emlékmű, amelyet a
deportálásból visszatértek állítottak, illetve a Veszprémi Zsidó
Hitközség 1999-ben a felújított ravatalozóban egy emlékfalat
állíttatott, amely a deportáltak és meggyilkoltak nevét tartalmazza.
A temetőben beszédet mondó Debreczenyi János, Veszprém
polgármestere, hangoztatta: a szolidaritás, a nem felejtés, a
tolerancia, a béke, a megbékélés és a megbocsátás segíthet
feldolgozni a feldolgozhatatlant.
A veszprémi, a vidéki, a magyar, az európai a világ zsidóság
gyászidőszaka 64 éve tart, nincs benne szünet, se megszakítás-
fogalmazott beszédében Verő Tamás főrabbi.
Arról is szólt, hogy Veszprém környékről összesen 4.106 zsidó
ember életét vette el a gyilkolási vágy. Többségük a birkenaui
gázkamrák egyikébe, majd a krematóriumba, a tűzbe került. Százhetven
veszprémi férfi elkerülte a deportálást, őket munkaszolgálatra
hívták be, ott szenvedték át a 1944-45-ös időszakot.
BreuerPress-MTI