Esélyegyenlőségi szakértők

Esélyegyenlőségi szakembereket képzett ki az Oktatási és Kulturális Minisztérium


Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Bajnai Gordon, önkormányzati és területfejlesztési miniszter adta át a frissen végzett esélyegyenlőségi szakértők tanúsítványait. Az eseményen részt vet Arató Gergely, az OKM államtitkára és Borovszky Tímea, a tárca Roma Integrációs Titkárságának vezetője is.
Esélyegyenlőségi szakembereket képzett ki az Oktatási és Kulturális Minisztérium Az oktatási tárca kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű és a roma gyermekek jobban hozzáférjenek a minőségi oktatáshoz. Célunk az, hogy csökkenjen az iskolai szegregáció, és javuljanak az alacsony óvodáztatási arányok.
A szükséges szabályozási feltételek megteremtése mellett a tárca a lehető legszélesebb körben kívánja érvényesíteni a szegregációmentesség, valamint az esélyegyenlőség elveit. Így minden közoktatási fejlesztésnek figyelembe kell vennie ezeket, a szempontokat. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv révén 2007-2013 között több százmilliárd forintos Európai Uniós fejlesztési forrás nyílik meg a magyar közoktatási rendszer tartalmi és infrastrukturális megújulására. E forrásokhoz való hozzáférés kapcsán szintén elengedhetetlen, hogy a fejlesztések zárják, és ne növeljék az ollót a szegény hátterű és a tehetősebb gyermekek iskolai teljesítménye között. A közoktatási forrásokra pályázóknak a tárca útmutatója alapján kidolgozott esélyegyenlőségi helyzetelemzést és programot kell majd megalkotniuk.
Ehhez nyújtanak majd segítséget az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiképzett szakértők. Elsősorban azon településeken, ahol van legalább egy olyan intézmény, amelyben az átlagosnál magasabb a szegény gyermekek aránya, az esélyegyenlőségi szakemberek segítenek a fenntartóknak és intézményeknek a helyzetelemzések elkészítésében, valamint a programok mentorállásában. Az elmúlt fél év alatt, több periódusban, összesen 81 esélyegyenlőségi szakértő kiképzésére került sor. A jelöltek a különböző tréningeken elsajátították a munkájukhoz szükséges tárgyalási, módszertani és kommunikációs készségeket. A képzés végére birtokába kerültek az egyenlő bánásmód követelményével és az esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos jogszabályi ismereteknek, illetve a közoktatás rendszerével, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók helyzetével kapcsolatos ismereteknek.
BreuerPress-MCOnet