Nem szaporodtak el a muzulmán iskolák Franciaországban

Az állami iskolákban a muzulmán fejkendő viselését tiltó 2004-es törvényt követően nem szaporodtak el a muzulmán vallásos iskolák Franciaországban.


A francia parlament 2004-ben fogadta el a közoktatás vallási semlegességének szavatolására hivatott törvényt, amely kategorikusan tiltja a tanuló felekezeti hovatartozására “tüntetően” utaló bármely vallási szimbólum viselését az alap- és középfokú állami tanintézményekben. A jogszabály egyaránt tiltja a keresztény elkötelezettségre utaló nagyméretű feszület, a zsidó vallás előírásainak tiszteletét tükröző kipa, illetve az iszlám hagyományokat követő muzulmán kendő viselését az iskolák falain belül.
A törvény megalkotásakor azonban nem volt titok: a célpont az iszlám fejkendő volt, ugyanis a muzulmán országokból érkezett bevándorlók leszármazottainak leánygyermekei körében egyre inkább hódított az iszlám hagyományokhoz alkalmazkodó viselet.
A törvény ellenzői három évvel ezelőtt azt hangsúlyozták, hogy a “kirekesztés” meg fogja nyitni az utat a muzulmán magániskolák elszaporodása előtt. Ez azonban nem következett be. A francia oktatási minisztérium adatai szerint összesen négy muzulmán iskola működik Franciaországban.
A Párizs közeli Aubervilliers nyolcosztályos muzulmán gimnáziumát 2001-ben alapította a Sikeresség nevű egyesület, amely nevének szellemében mintaiskolaként kíván működni és hosszú ideje a vallások közti közeledést tűzte ki célul. A vallásórákon való részvétel nem, de az arab nyelv tanulása kötelező a tanulók számára. Az iskolába járó lányok és tanárnők többsége muzulmán fejkendőt visel.
Franciaországban a középiskolások megközelítőleg 80 százaléka teszi le elsőre az érettségit. A muzulmán gimnáziumban 2005-ben 100 százalékos, tavaly pedig 93 százalékos volt az érettségi teljesítmény.
A Sikerességbe tavaly 180-an jelentkeztek. Az iskola Franciaország elsőszámú muzulmán tanintézményévé akar válni és ehhez állami segítséget is kíván kapni, ugyanis az egy tanévre szóló 1500 eurós (370 ezer forintos) tandíjból nehezen tartja fenn magát az intézmény.
A Sikerességen kívül Réunion szigetén 1990 óta, Lille városában 2003 óta, Décines-ben pedig néhány hónapja működik muzulmán gimnázium néhány száz tanulóval. A franciaországi iszlám szervezetek egyesülete szerint két további iskolanyitási terv van folyamatban: egy Párizs közelében, egy másik pedig Marseille-ben. Mindkettőt magánszervezetek kívánják működtetni.
BreuerPress