A Galileai Názáretből

Bensőséges ünnepség zajlott az izraeli Jordán folyó menti Jardenitben.


Magyar katolikus zarándokcsoport avatott emléktáblát Jézus megkeresztelésének vélt helyszínén, ahol Keresztelő Szent Jánosnak megjelent az Üdvözítő. Horváth Zoltán főtisztelendő esperest, Budapest Terézváros plébánosát és Linde László Budaörsi plébánost valamint a jelenlévőket Simon Szegáli, izraeli idegenvezető köszöntötte. Ezen a helyszínen, a világ sok nyelvén olvasható már a keresztelést felidéző, Márk Evangéliumából vett idézet, immáron magyarul is: „Történt ezekben a napokban, hogy eljött Jézus a Galileai Názáretből és János megkeresztelte őt a Jordánban.Amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílnak az egek., és a Lelket mint galambot leszállni rá.
Az égből hallatszott : -Te vagy az én fiam, benned kedvem telik.” /Mk 1,9-11/
Izajás próféta könyvéből olvastak fel a zarándokok szemelvényeket, majd az Evangélium ehhez a helyhez fűződő történetét. A jelenlévő katolikus hívek megújították keresztségi fogadalmukat.
A tábla avatásán jelen voltak a magyar diplomáciai élet kiválóságai: a Magyar Köztársaság Izraeli Nagykövetsége részéről dr Gyenge András nagykövet úr küldötteként, Korányi László kulturális attasé, valamint a Magyar Köztársaság palesztinai nagykövete dr Jungbert Béla és felesége.
Horváth Zoltán atya köszönetet mondott az adományozóknak, akik a tábla elkészítéséhez és felavatásához hozzájárultak, külön kiemelte Simon Szegáli segítségét a fentiekhez. Az emléktábla felavatása és megáldása után a népek és vallások közötti egység szükségességét hangsúlyozta, s annak az óhajának adott hangot, hogy a Szentföld a béke szigetévé legyen, ahol zsidók muszlimok és keresztények békességben élhessenek egymással.
A gyülekezet Isten áldásáért fohászkodott a magyar népre és a Szentföld lakosaira.
Majzik Viktor Izraelben vendégszereplő magyar énekművész, az Ave Mariát énekelte.
Simon Szegali mondott köszönetet a megjelenteknek, majd a magyar Himnusz hangjai csendültek fel.
Az ünnepség díszebéddel zárult. A délután folyamán a zarándokok misén vettek részt Kapernahumban a Szent Péter templomban.

2007-06-21 Schlesinger Hanna (BPI.)
Izrael