Révkomáromban a holokauszt áldozataira emlékeztek

A holokauszt 63 évvel ezelőtt elhurcolt áldozatairól emlékeztek meg a szlovákiai Révkomáromban, ahol hajdan három és félezer zsidó ember élt, jelenleg azonban már csak félszáz idős ember és néhány fiatal alkotja az egykor két zsinagógával büszkélkedő csallóközi város zsidó közösségét.


A város zsidótemetőjében megtartott kegyeletes ünnepségen Kardos Péter budapesti főrabbi is beszédet mondott, aki azt hangsúlyozta, mennyire fontos az áldozatok emlékének megőrzése.
A helyi szónok, Ladislav Urban a holokauszt egyik túlélője – aki tízévesen került a bergen-belseni haláltáborba – a holokauszt szellemének hat évtized múltán is leselkedő veszélyére figyelmeztetett. A jelenkori szlovák politikai magatartásokat bírálva helytelenítette, hogy egyesek a zsidótörvényeket megalkotó és végrehajtó első szlovák állam iránt érzett nosztalgiák okán szépíteni próbálják a múltat. Azt a kort, az első szlovák államiság azon időszakát, amikor az állam alkotmánysértő árulást vitt végbe a saját polgárai ellen, megfosztotta őket a polgárjogaiktól, vagyonukat elkobozta, majd idegen hatalomnak kiszolgáltatva a halál kezére játszotta az ártatlan embereket. “Mi egyéb volt mindez, ha nem állami terrorizmus, amely végkifejletében a szlovákiai zsidó közösség kiirtásához vezetett?” – idézte a szónokot a TASR.
Urban elmarasztalta azt a jogszemléletet, amely napjainkban is elnézi, hogy Szlovákiában olyan, nyíltan nacionalista és fasiszta eszméket hirdető párt tevékenykedett, mint az egy éven át tartó hőzöngései és provokatív neonáci erődemonstrációi után betiltott Szlovák Testvéri Közösség (Slovenská Pospolitost). Ennek a vezetői nem sokkal a betiltás után már új politikai párt színeiben folytathatták tűrhetetlen provokációikat; ezekkel az erőkkel egyesek szégyentelenül azonosulni képesek. A szónok nem titkolta: a szlovák katolikus klérusra céloz, amelynek több főpapja a Jozef Tiso-féle szlovák fasiszta bábállamot emlegetve az utóbbi időben nyíltan nosztalgiázott.
Révkomáromban a vasárnapi megemlékezéssel egyidejűleg Zsidó Ifjúsági Napokat is tartottak, és a közeli Nagymegyeren is megemlékeztek a zsidók elhurcolásának 63. évfordulójáról.
BPI-info