Elhunyt Theodor (Teddy) Kollek

Elhunyt Theodor (Teddy) Kollek, Jeruzsálem magyarországi születésű volt polgármestere, az Izraeli Munkapárt jeles politikusa.


95 éves volt. Jeruzsálemi otthonában érte a halál. Úri Lupoljanszki, a város jelenlegi polgármestere a zsidók és az arabok megbékélésének élharcosaként méltatta az elhunytat.
Kollek 1911. május 27-én, tehát még az egykori Osztrák-Magyar Monarchiában született a Balaton-felvidéki Nagyvázsonyban egy bankár gyermekeként. Ifjúi éveit Bécsben töltötte, s már akkor csatlakozott a cionista mozgalomhoz, illetve annak egyik ifjúsági szervezetéhez. Annyira felhívta magára a figyelmet abban végzett tevékenységével, hogy a cionista világmozgalom irodája 1935-ben Londonba hívta, s onnan még abban az évben Palesztinába (akkori brit mandátumterületre) küldte azzal a megbízással, hogy ott kibucot hozzon létre a Genezáreti (Kineret-, Tiberiás-, Galileai)-tó partján Ausztriából és Csehszlovákiából kivándorolt zsidó fiatalokkal.
A második világháború alatt Kollek visszatért Európába, hogy a cionista mozgalom londoni irodájának megbízásából zsidókat mentsen meg a pusztulástól a náci Németország által megszállt országokban. E megbízás jegyében Bécsben felvette a kapcsolatot a náci párt fegyveres szervezete, az SS vezetőivel, tárgyalt többek között Adolf Eichmannal is ausztriai zsidó fiatalok kiutazásáról. 1942-ben a Jewish Agency zsidó segélyszervezet külföldi titkosszolgálatokkal kapcsolatot tartó részlegének helyettes vezetőjévé vált. Főleg Isztambulból irányította a náci megszállás által közvetlenül veszélyeztetett zsidók kicsempészésének munkáját. Feladata volt az is, hogy megszervezze ügynökök és fegyverek eljuttatását zsidó ellenállók csoportjaihoz
Később a Hagana (a palesztinai zsidók félkatonai szervezete 1920 és 1948 között) New York-i képviseletének vezetőjeként tevékenykedett. E minőségében kémhálózatot épített ki és adományokból fegyvereket vásárolt a Hagana számára, illetve hajókat szerzett be a zsidók Palesztinába való bevándorlásának segítése céljából.
Izrael létrejötte (1948) után számos fontos tisztséget viselt a zsidó állam gépezetében, egyebek közt a külpolitikai és a bevándorlási kérdések szakértőjeként. Tizenkét éven át volt Dávid Ben Gurion első izraeli miniszterelnök tanácsadója. 1965-ben választották meg először Jeruzsálem zsidók lakta nyugati részének polgármesterévé, két évvel azelőtt, hogy Izrael visszafoglalta felszabadította a város keleti részét a “hatnapos háborúban”. 28 éven át töltötte be ezt a tisztséget – ötször is újraválasztották. Hivatali idejében nagyszabású helyreállítási és építési munkálatokat végeztetett a városban.
Sok izraeli rajongott érte, egyebek közt azért, mert megakadályozta Jeruzsálemben, hogy a város befolyásos ultraortodox közössége ráerőltesse a maga életformáját a világi zsidókra is. Ugyanakkor különleges lakótelepeket építtetett az ortodox zsidók számára, ahol kényelmesen elfértek hagyományosan népes családjaikkal, s nem zavarta őket senki és semmi vallási tradícióik ápolásában.
Kollek energikusan fáradozott azon, hogy elnyerje az arab Kelet-Jeruzsálem lakosainak bizalmát és megbecsülését is. Sokat tett a zsidók és az arabok közti válaszfalak lebontásáért jelképes és szó szerinti értelemben is. Ő bontatta le a Jeruzsálemet kettéosztó kőfalat, s ő hozta létre a Jeruzsálem Alapítványt, amely a népek közötti megértés előmozdítását tartja céljának. Ugyanakkor sohasem hagyott kétséget afelől, hogy izraeli szuverenitás alatt képzeli el Jeruzsálem egységét, és élesen ellenezte azt a palesztin követelést, hogy Kelet-Jeruzsálem váljék egy leendő palesztin állam fővárosává.
A jelenlegi kormányfő, Ehud Olmert váltotta fel 1993-ban a jeruzsálemi polgármester posztján.